บริษัท เงิน-สด ซีซันนิ่ง จำกัด
โทร 062 465 6363, 061 924 9911, 062 395 5663 Line ID: @puykengfood
  • th
  • en

การรับรอง


การรับรอง

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณพัชรากร สิริปุณยา
ปีที่เข้าร่วม:
21 ตุลาคม 2553
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
บริษัท เงิน-สด ซีซันนิ่ง จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท:
237, ม. 3 เทพารักษ์ 10270
ประเทศ/เขต:
ไทย, สมุทรปราการ

ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม:
อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทธุรกิจ:
Manufacturer
ตลาดหลัก:
Southeast Asia
ข้อมูลการค้าและตลาด
Contract Manufacturing:
OEM Service Offered